Kosmonautika


APKLAUSA


2003-2004
2005 2006 2007 2008 2009

Apklausa 2010R�ja


   2011 01 12 KA Casini padaryta Saturno palydovo R�jos nuotrauka.


   2011 01 12 KA Casini praskriejo Saturno palydov� R�j� 69 km. nuo jo pavir�iaus atstumu j� tirdamas.

Tempel 1


   2011 02 14 KA Stardust padaryta kometos Tempel 1 nuotrauka.


   2011 02 14 KA Stardust praskriejo komet� Tempel 1 180km nuo pavir�iaus atstumu, padar� 72 kometos nuotraukas. 2005 07 04 � �i� komet� KA Deep Impact numet� 370kg konteiner�.
2011 02 24 startavo daugkartinis pilotuojamas erdv�laivis Discavery � tarptautin� stot� su logistiniu moduliu Leonardo su eksperimentine platforma Express Logistics Carrier 4. (�gula: LINDSEY Steven Wayne; BOE Eric Allen; DREW Benjamin Alvin; BARRATT Michael Reed; BOWEN Stephen Gerard; STOTT Nicole Passonno (visi JAV). 02 26 Erdv�laivis Discavery susijung� su tarptautine stotimi. 03 01 astronautai BOWEN Stephen Gerard ir DREW Benjamin Alvin i��jo � atvir� kosmos�, kosmose i�buvo 6 val 34 min. 03 02 astronautai BOWEN Stephen Gerard ir DREW Benjamin Alvin i��jo � atvir� kosmos�, kosmose i�buvo 6 val 14 min. 03 07 Discavery atsijung� nuo Tarptautin�s stoties. 03 09 Discavery nusileido Kened�io kosminiam centre. Skrydis tes�si 12d 19 val. 3 min.
   2011 03 05 Raketa ne��ja Atlas 5 i�ved� � orbit� aplink �em� nepilotuojam� karin� erdv�laiv� X-37. 03 16 erdv�laivis Sojuz TMA-M (�gula Aleksandr Kaleri ir Oleg Skripotchka (Rusija) Scott Joseph Kelly (JAV)) atsijung� nuo Tarptautin�s stoties ir nusileido Kazachstane. (Kosmonaut� skryd�io trukm� 159d. 8val. 42min.)

Merkurijus


   2011 03 18 KA Messenger tapo Merkurijaus palydovu.
   2011 04 04 Startavo raketa ne��ja Sojuz FG su pilotuojamu erdv�laiviu Sojuz TMA-21 (�gula Samokutaev Aleksandr Michailovic ir Borisenko Andrei Ivanovic (RUsija) GARAN Ronald John (JAV)) 04 07 susijung� su tarptautine stotimi.
2011 05 16 startavo daugkartinis pilotuojamas erdv�laivis Endeavour � tarptautin� stot� su Alfa Magnetiniu spektrometru. (�gula: KELLY Mark Edward; JOHNSON Gregory Harold; FEUSTEL Andrew Ja; FINCKE Edward Michael; CHAMITOFF Gregory Errol; STOTT Nicole Passonno (visi JAV); Vittori Roberto (Italija). 05 18 Erdv�laivis Endeavour susijung� su tarptautine stotimi. 05 20 astronautai Andrew Feustel ir Greg Chamitoff i��jo � atvir� kosmos�,Greg Chamitoff buvo i�kilusios problemos skafandre oro valymo sistemoje neveik� dvideginio davikliai. davikliai. Buvo nuimti du konteineriai MISSE 7 su pavyzd�iais ir pritvirtintas naujas MISSE 8 kosmose i�buvo 6 val 19 min. 05 23 astronautai Andrew Feustel ir Michael Fincke Alvin i��jo � atvir� kosmos�,buvo u�pildyti amoniaku radiatoriai (�ilumos reguliavimo Sistemoje TKS) sutep� saul�s baterij� ri�amuosius mazgus kosmose i�buvo 8 val 07 min. 05 25 astronautai Andrew Feustel ir Michael Fincke Alvin i��jo � atvir� kosmos�,buvo i�tiesta perdavimo kabelis tarp moduliu Zarios ir Harmonia atlikti kiti darbai, kosmose i�buvo 6 val 54 min. 05 27 astronautai Andrew Feustel ir Greg Chamitoff i��jo � atvir� kosmos� kosmose i�buvo 7 val 24 min. 05 30 Endeavour atsijung� nuo Tarptautin�s stoties. 06 01 Endeavour nusileido Kened�io kosminiam centre. Skrydis tes�si 15d 17 val. 38 min.
   05 23 erdv�laivis Sojuz TMA-20 (�gula Dmitri Kondratiev (RUsija) Paolo Angelo Nespoli (Italija) ir Catherine Grace Coleman (JAV)) atsijung� nuo Tarptautin�s stoties ir 05 24 nusileido Kazachstane. (Kosmonaut� skryd�io trukm� 159d. 7val. 16min.)
   05 26 Oficialiai NASA paskelb� kad marsaeigio Spirit misija Marse baigta, nes nepavyko su juo susisiekti.
   2011 06 07 Startavo raketa ne��ja Sojuz FG su pilotuojamu erdv�laiviu Sojuz TMA-02M (�gula Volkov Sergey Aleksandrovic (Rusija) FOSSUM Michael Edward (JAV) ir FURUKAWA Satoshi (Japonija)) 06 09 susijung� su tarptautine stotimi.
2011 07 08 startavo daugkartinis pilotuojamas erdv�laivis Atlantis � tarptautin� stot� . (�gula: FERGUSON Christopher John; HURLEY Douglas Gerald; WALHEIM Rex Joseph; MAGNUS Sandra Hall; (visi JAV); 07 10 Erdv�laivis Atlantis susijung� su tarptautine stotimi. 07 12 astronautai Michael Fossum ir Ronald Garan i��jo � atvir� i��jo � atvir� kosmos� buvo � Atlantis �d�ta neveikianti �ranga, papildyta med�iagom i�orinis MISSE-8 konteineris, kosmose i�buvo 6 val 31 min. 07 18 � Atlantis erdv�laiv� su Kanadie�i� Canadarm-2 pagalba patalpintas daugkartinio naudojimo logistinis Raffaello modulis. 07 19 Atlantis atsijung� nuo Tarptautin�s stoties. 07 20 I� Atlantis erdv�laivio paleistas 3,6 kg. D�P PicoSat skirtas tirti Saul�s baterij� veikl�. 07 21 Atlantis nusileido Kened�io kosminiam centre. Skrydis tes�si 12d 18 val. 27 min.

Vetsa

2011 07 24d Vesta asteroido nuotrauka padaryta i� 5200km atstumo.
   2011 07 18 KA Dawn tapo asteroido Vesta palydovu. 2012 gegu��s m�n baig�s tyrin�ti �� asteroid� KA Dawn bus nukreiptas � did�iausi� asteroid� Cerer� kur� pasieks 2015 vasar�.

Juno


   2011 08 05 Atlas 5 i�kel� KA Juno skryd�iui � Jupiter�, kur� pasieks 2016 spal�.
   2011 09 10 Raketa ne��ja Delta 2 i�k�l� du KA GRAIL Gravity Recovery and Interior Laboratory GRAIL-A ir GRAIL-B skryd�iui � M�nul�. jie i� 55km auk��io nuo M�nulio pavir�iaus 82 dienas tirs M�nulio gravitacij�.
   2011 09 16 erdv�laivis Sojuz TMA-21 (�gula Samokutaev Aleksandr Michailovic ir Borisenko Andrei Ivanovic (RUsija) GARAN Ronald John (JAV)) atsijung� nuo Tarptautin�s stoties ir nusileido Kazachstane. (Kosmonaut� skryd�io trukm� 164d. 5val. 41min.)
   2011 09 25 i� Odyssey platformos startavo raketa ne��ja Zenit-3SL su 4,6 tonu sverian�iu ry�io palydovu Atlantic Bird-7 priklausan�iai Eutelsat kompanijai tikimasi, kad jis geocentrinei orbitoje dirbs 15m J�r� kosmodrom� po Sea Launch bankroto per�m� Rusija.

Tiangong 1


Tiangong 1


   2011 09 29 Kinijos raketa ne��ja Chang Zheng-2FT i�k�l� orbitin� modul� Tiangong 1 prie kurio lapkrit� tur�s prisijungti nepilotuojamas erdv�laivis Shen Zhou 8, 2012m pilotuojami erdv�laiviai Shen Zhou 9, Shen Zhou 10.
   2011 10 21 Kuru kosmodrome startavo raketa ne��ja startas Sojuz ST su 2 D�P Galileo (Tis ir Natalia).
   2011 10 31 Kinijos raketa ne��ja Chang Zheng-2F i�k�l� nepilotuojam� erdv�laiv� Shen Zhou 8 2011 11 02 susijung� su orbitine stotimi Tiangong 1. 2011 11 14 erdv�laivis Shen Zhou 8 atsijung� ir po 26 min v�l prisijung� prie orbitin�s stoties Tiangong 1 2011 11 17 erdv�laivis Shen Zhou 8 atsijung� nuo orbitin�s stoties Tiangong 1 ir nusileido �em�n.
   2011 11 04 Baig�si projektas Mars 500, kurio tikslas buvo skryd�io � Mars� imitacija.

Fobas-Grunt


   2011 11 09 Raketa ne��ja Zenit-2SB i�k�l� Rusijos KA Fobas-Grunt ir Kin� KA Yinhou-1 � �em�s orbit� 206.6km X 342km , ta�iau nesuveik� papildomi varikliai nukreipimui KA � Mars�, palydovas liko skrieti aplink �em�, manoma kad jie sudegs �em�s atmosferoje 2012 sausio 13.
   2011 11 14 Raketa ne��ja Sojuz FG i�k�l� erdv�laiv� Sojuz TMA-22 (�gula �kaplerov Anton Nikolaevi�, Ivani�in Anatoli Aleksejavi� (Rusija) ir BURBANK Daniel Christopher (JAV) 2011 11 16 susijung� su Tarptautine kosmine stotimi.
   2011 11 22 erdv�laivis Sojuz TMA-02M (�gula Volkov Sergey Aleksandrovic (Rusija) FOSSUM Michael Edward (JAV) ir FURUKAWA Satoshi (Japonija)) atsijung� nuo Tarptautin�s stoties ir nusileido Kazachstane (Kosmonaut� skryd�io trukm� 167d. 6val. 12min.)

Mars Science Labaratory


   2011 11 27 Atlas 5 i�k� NASA marsaeig� Mars Science Labaratory, Mars� pasieks 2012 rugpj�t�.
   2011 12 21 Raketa ne��ja Sojuz FG i�k�l� erdv�laiv� Sojuz TMA-03A (�gula Kononenko Oleg Dmitrievi� (Rusija), KUIPERS Andre (Olandija) ir PETTIT Donald Roy (JAV) 2011 12 23 susijung� su Tarptautine kosmine stotimi.
   2011 12 31 KA GRAIL-A �skriejo � M�nulio orbit�. Skirtas M�nulio gravitacijos laukui ir jo vidaus sandarai tirti.

   K.Laurinaitis


Сайт управляется системой uCoz