Kosmonautika


Apklausa 2008
2003-2004
2005 2006
2007 2009

2008 metш kosmonautikos бvykiai:


2008m
   KA Messenger padaryta Merkurijaus nuotrauka.

   2008 01 14 KA Messenger praskriejo 200km atstumu nuo Merkurijaus jб tirdamas, buvo padaryta 1231 Merkurijaus nuotraukш. Buvo nufotografuotas nematytas Merkurijaus pavirрius,kurio nepavyko nufotografuoti Mariner 10 skrydюio metu.
Stotis praskries Merkurijш dar kartа рiais metais spalio 6d.
   2008 02 07 startavo daugkartinis pilotuojamas erdvлlaivis Atlantis б tarptautinж stotб. (бgula: FRICK Stephen Nathaniel, POINDEXTER Alan Goodwin, MELVIN Leland Devon, WALHEIM Rex Joseph, LOVE Stanley Glen (visi JAV), SCHLEGEL Hans Wilhelm (Vokietija), EYARTS Leopold (Prancыzija) 02 09 - erdvлlaivis susijungл su tarptautine stotimi. 02 11 astronautai Rex Walheim ir Stanley Love iрлjo б atvirа kosmosа atlikti paruoрiamuosius darbus skirtus ES modulio Columbus prijungimui prie Harmony. Atviram kosmose iрbuvo 7 val 58 min. 02 13 astronautai Rex Walheim ir Hans Schlegel iрлjo б atvirа kosmosа. Buvo pakeista suspausto azoto talpa. Atviram kosmose iрbuvo 6 val 45 min. 02 15 astronautai Rex Walheim ir Stanley Love iрлjo б atvirа kosmosа prie Columbus modulio buvo prijungti du moksliniai blokai,joje iрbuvo 7 val 25 min. 02 18 Atlantis atsijungл nuo Tarptautinлs stoties. 02 20 "Atlantis" nusileido Юemлn Kenedюio Kosminiam centre. Skrydis tesлsi 12d 18 val. 21 min. Buvo pakeistas Tarptautinлs kosminлs stoties narys Daniel Michio Tani 119 d. 21 val. 28 min. jб pakeitл astronautas Leopold Eyharts.
   Takao Doi bando bumerango skrydюio galimybes Tarpautinлje kosmoso stotyje.

   2008 03 11 startavo daugkartinis pilotuojamas erdvлlaivis Endeavour б tarptautinж stotб. (бgula: GORIE Dominic Lee Pudwill, JOHNSON Gregory Harold, BEHNKEN Robert Louis, FOREMAN Michael James, LINNEHAN Richard Michael, REISMAN Garrett Erin (visi JAV), DOI Takao (Japonija), 03 13 - erdvлlaivis susijungл su tarptautine stotimi. 03 14 astronautai LINNEHAN Richard Michael ir REISMAN Garrett Erin iрлjo б atvirа kosmosа ir atlikus numatytus darbus astronautai grбюo б stotб.Atviram kosmose iрbuvo 7 val 01 min. 03 16 astronautai LINNEHAN Richard Michael ir FOREMAN Michael James iрлjo б atvirа kosmosа. Buvo pritvirtinta Kanados gamybos ranka manipuliatorius Dextre. Atviram kosmose iрbuvo 7 val 08 min. 03 18 astronautai LINNEHAN Richard ir BEHNKEN Robert Louis iрлjo б atvirа kosmosа, buvo atliekami darbai susijж su manipuliatorium Dextera.Atviram kosmose iрbuvo 6 val 25 min. 03 22 Laisvu nuo darbo metu Japonijos astronautas Takao Doi atliko bandymus su bumerangu. Buvo nustatyta, kad nesvarumo bыklл neatsiliepл bumerango skrydюiui. 03 23 astronautai BEHNKEN Robert Louis ir FOREMAN Michael James, iрлjo б atvirа kosmosа atlikti paruoрimuosius darbus skirtus Japonш modulio Kibo prijungimui prie TKS. Atviram kosmose iрbuvo 6 val 02 min. 03 25 Endeavour atsijungл nuo Tarptautinлs stoties. 03 27 "Endeavour" nusileido Юemлn Kenedюio Kosminiam centre. Skrydis tesлsi 15d 18 val. 10 min. Buvo pakeistas Tarptautinлs kosminлs stoties narys Leopold Eyharts (Prancыzija) 48 d. 4 val. 53 min. jб pakeitл astronautas REISMAN Garrett Erin.
   2008 03 12 KA Cassini praskriejo pro Saturno palydovа Enceladа 50km nuo pavirрiaus atstumu jб tirdamas.

   2008 04 08 Raketa neрлja Sojuz FG iрvedл б Tarptautinж stotб pilotuojamа erdvлlaivб Sojuz TMA-12 (бgula Sergejus Volkovas, Olegas Kononenka (Rusija) ir Yi So-yeon(P.Korлja)) 04 10 buvo susijungta su tarptautine stotimi. 2008 04 19 pilotuojamas erdvлlaivis Sojuz TMA-11 atsijungл nuo tarptautinлs stoties (бgula Jurijus Malenиenka (Rusija) Peggy Whitson (JAV) ir So-yeon(P.Korлja)) 04 19 erdvлlaivis nusileido 425km nuo apskaiиiuotos vietos.
   Phonix nusileidimа uюfiksavo KA Mars Reconnaissance Orbiter. Phoniks nusileido 20km. nuo рioje nuotraukoje matomo kraterio.


   2008 05 25 KA Phoenix nusileido Marso рiauriniame polyje, bus tyrinлjamas pavirрius.
   2008 05 31 startavo daugkartinis pilotuojamas erdvлlaivis Discovery б tarptautinж stotб. (бgula: KELLY Mark Edward, HAM Kenneth Todd, NYBERG Karen Lujean, GARAN Ronald John, FOSSUM Michael Edward, CHAMITOFF Gregory Errol (visi JAV) ir HOSHIDE Akihiko (Japonija) 06 02 - erdvлlaivis susijungл su tarptautine stotimi. 06 04 astronautai Michael Fossum ir Ronald Garan iрлjo б atvirа kosmosа ir pritvirtino japonш modulio Kibo 2 sekcijа. Atviram kosmose iрbuvo 6 val 48 min. 06 05 astronautai Michael Fossum ir Ronald Garan iрлjo б atvirа kosmosа. Atviram kosmose iрbuvo 7 val 11 min. 06 08 astronautai Michael Fossum ir Ronald Garan iрлjo б atvirа kosmosа, Atviram kosmose iрbuvo 6 val 33 min. 06 11 Discovery atsijungл nuo Tarptautinлs stoties. 06 14 Discovery nusileido Юemлn Kenedюio Kosminiam centre. (бgula: KELLY Mark Edward, HAM Kenneth Todd, NYBERG Karen Lujean, GARAN Ronald John, FOSSUM Michael Edward, (visi JAV) ir HOSHIDE Akihiko (Japonija) Skrydis tжsлsi 13d 18 val. 13 min. Garrett Reisman praleido skrydyje 95d 8val. 47min.
   2008 07 09 Иekija priimta б ESA (Europos sаjungos kosminл agentыra). Dabar рiа organizacijа sudaro 18 valstybiш, tai: Austrija, Belgija, Danija, Suomija, Prancыzija, Vokietija, Graikija, Airija, Italija, Liuksemburgas, Olandija, Norvegija, Portugalija, Ispanija, Рvedija, Рveicarija, Didюioji Britanija ir Иekija. Lenkija, Vengrija ir Rumunija planuoja prisijungti prie рios sаjungos.
   2867 Steins asteroidas yra 4,6 km skersmens. 1969m Atrado Nikolajus Steponaviиius Иernyh pavadinimas duotas pagerbiant latviш astronomа Kвrlis Рteins.

   2008 09 05 ESA KA Rosetta praskriejo pro asteroidа 2867 Steins 8,6 km/s greiиiu apie 800km atstumu nuo pavirрiaus jб tirdamas. KA skrieja б kometа 67/P Churyumov-Gerasimenko kuriа pasieks 2014m. 2010 07 10 ESA KA Rosetta dar praskries kitа asteroidа (21) Lutetia.
   09 27 Zhai Zhigang atliko 14min pirmа Kinijos istorijoje iрлjimа б atvirа erdvж.

   2008 09 25 Kinijos raketa neрлja Changzheng iрkлlл pilotuojamа erdvлlaivб Shenzhou 7 б orbitа aplink Юemж. (Бgula: Zhai Zhigang, Liu Boming, Jing Haipeng). 09 27 Zhai Zhigang atliko 14min pirmа Kinijos istorijoje iрлjimа б atvirа erdvж. 09 28 nusileido Vidinлs Mongolijos teritorijoje. Skrydis tesлsi 2d 20val. 27min.
   Falcon 1 startas

   2008 09 28 Pagaliau iр ketvirto bandymo sлkmingai pakilo pirmoji pasaulyje kompanijos SpaceX komercinл raketa neрлja Falcon-1. Iрkeltas bandomasis krovinio maketas б 621X643km. orbitа.
1 2006 03 24 pirmas nesлkmingas Falcon 1 bandymas. Raketos neрлjos pirmoje pakopoje бvyko kuro nutekлjimas dлl to kilo gaisras skrydis truko 34s. Naudingu kroviniu buvo 19,5 kg palydovas FalconSat-2.
2 2007 03 20 Gedimas Falcon 1 raketos neрлjos antroje pakopoje, pakilo б 289km. aukрtб.
3 2008 08 02 Praлjus 2 min. po Falcon 1 starto kai turлjo atsiskirti pirma pakopa nuo antros su raketa prarastas ryрys.

   2008 10 06 KA Messenger praskriejo 200km atstumu nuo Merkurijaus jб tirdamas.
   2008 10 12 Raketa neрлja Sojuz FG iрvedл б Tarptautinж stotб pilotuojamа erdvлlaivб Sojuz TMA-13 (бgula J.Lonиiakovas (Rusija), M.Finka ir R.Garriott (JAV) ) 10 14 buvo susijungta su tarptautine stotimi. 2008 10 24 pilotuojamas erdvлlaivis Sojuz TMA-12 atsijungл nuo tarptautinлs stoties (бgula Sergei Volkov ir Oleg Kononenko (Rusija) Richard Garriott (JAV)) 10 24 erdvлlaivis nusileido ant Юemлs. Sergei Volkov ir Oleg Kononenko skrydюio trukmл 198 d. 16 val. 20 min. Richard Garriott 11d. 20 val. 35min.
   Nuo KA Chandrayaan-1 atsiskyrжs nuleidюiamasis aparata krisdamas fotografavo Mлnulio pavirрiш


   2008 10 22 Indijos raketa neрлja PSLV paleido KA Chandrayaan-1 skirtа Mлnulio tyrimui. 11 14 pasiekл uюplanuotа orbitа. 2008 11 14 po 25 min atsiskyrus nuo pagrindinio zondo 29 kg nuleidюiamasis aparatas suduюo б Mлnulio pavirрiш.
   Phoenix Mars Lander tyrinлja Marsа


   2008 10 31 Phoenix Mars Lander buvo atjungta dauguma aparatыros tikлtasi kad jis iрgyvens юiemа. 11 11 Phonic misija oficialiai baigлsi.
   2008 11 15 startavo daugkartinis pilotuojamas erdvлlaivis Endeavour б tarptautinж stotб. (бgula: FERGUSON Christopher John, BOE Eric Allen, PETTIT Donald Roy, BOWEN Stephen Gerard, STEFANYSHIN-PIPER Heidemarie Martha, KIMBROUGH Robert Shane, MAGNUS Sandra Hall (visi JAV), 11 16 - erdvлlaivis susijungл su tarptautine stotimi. 11 19 astronautai BOWEN Stephen Gerard ir STEFANYSHIN-PIPER Heidemarie Martha, iрлjo б atvirа kosmosа ir atlikus numatytus darbus astronautai grбюo б stotб. STEFANYSHIN sutepant saulлs baterijш mechanizmus "pametл" savo darbo бrankius kuriш kaina 100000 dol. Atviram kosmose astronautai iрbuvo 6 val. 52 min. 11 21 astronautai KIMBROUGH Robert Shane ir STEFANYSHIN-PIPER Heidemarie Martha, iрлjo б atvirа kosmosа buvo suteptas automatinis manipuliatorius, pakeistos kai kurios saulлs baterijos dalys. Atviram kosmose iрbuvo 6 val. 45 min. 11 24 astronautai BOWEN Stephen Gerard ir STEFANYSHIN-PIPER Heidemarie Martha, iрлjo б atvirа kosmosа ir atlikus numatytus darbus astronautai grбюo б stotб. 11 25 astronautai BOWEN Stephen Gerard ir KIMBROUGH Robert Shane, iрлjo б atvirа kosmosа ir atlikus numatytus darbus astronautai grбюo б stotб. 11 28 - erdvлlaivis atsijungл nuo tarptautinлs stoties. 12 01 "Endeavour" nusileido Юemлn Edvards bazлj. Skrydis tesлsi 15d 20 val. 29 min. Buvo pakeistas Tarptautinлs kosminлs stoties narys Gregory Errol Chamitoff 183 d. 0 val. 22 min. jб pakeitл astronautл MAGNUS Sandra Hall.
   WhiteKnightTwo skrydis

   12 22 Bandomam skrydюiui pakilo lлktuvas WhiteKnightTwo skrydis tжsлsi apie 59 min. buvo pasiektas 4880m km aukрtis. Pilotai Peter Siebold ir Clint Nichols.

Сайт управляется системой uCoz