Kosmonautika


Apklausa 2005
2003-2004
2006 2007
2008 2009

2005 metш kosmonautikos бvykiai:
Deep Impact erdvлlaivio paleistas zondas trenkлsi б kometos Tempelis 1 (Tempel 1) branduolio pavirрiш 10 kilometrш per sekundж greiиiu, nuotraukoje kometa 67 sekundюiш po susidыrimo.

   2005 sausio 12 paleistas Deep Impact б kometа Tempel 1, kuris 2005 07 04 numetл б jа 370kg konteinerб.


Titano pavirрiaus

   2005 sausio 14 Huges nusileido Titane
   2005 Balandюio 15 iš Baikonuro kosmodromo pakilo erdvлlaivis "Sojuz TMA-6"(бgula S.Krikalovas (Rusija) J.Philips (JAV) ir R.Vittor (Italija) ) ir 17d. susijungл su Tarptautine stotimi. Pakeista Tarptautinлje stotyje esanti nuolatinл бgula. Balandюio 24d S. Šaripovas (Rusija), L.Иiao (JAV) ir R.Vittor su "Sojuz TMA-5" grбюo Юemлn. Šaripovas ir Иiao praleido stotyje 192 d, R.Vittor 9d 21val.
   2005 Liepos 26 pakilo Diskaveris, 28d jis susijungл su tarptautine stotimi. (Бgula Eileen Collins, James Kelly, Wendy Lawerence, Charles Camarda, Andrew Thomas, Stephen Robinson (JAV) ir Soichi Noguchi (Japonija)). Starto metu nuo laivo išorinio bako atplyšo dideli izoliacinлs medюiagos gabalai. Šis incidentas turлs бtakos kitiems planuotiems Shutle skrydюiams. Išleistas milijardas doleriш skrydюio saugumui uюtikrinti po Columbia katastrofos nepasiteisino.Diskaveris atsijungл nuo stoties 08 06 ir 08 09 sлkmingai nusileido Edvardo bazлje Kalifornija .
   2005 Rugpjыиio 12 Startavo raketa nešлja Atlas-5 kuri išvedл KA "Mars Orbiter" srydюiui б Marsа.
   2005 Rugsлjo 26 KA Casini praskriejo Hyperonа 990 km atstumu.


KA Hayabusos рлрлlis ant asteroido ir vieta iр kur buvo paimtas gruntas


   2005 rugsлjб Japonш KA HAYABUSA (Erelis) priartлjo prie asteroido Itokawa. 2005 11 12 iр KA Hayabusa buvo paleistas zondas MINERVA buvo tikлtasi, kad jis nusileis ant asteroido pavirрiaus ir darys panoramines nuotraukas. Taip pat jis galлjo "рokinлti" pavirрiumi. Taиiau dлl maюos asteroido gravitacijos jлgos, zondas nebuvo pritrauktas prie pavirрiaus (nenukrito), o nuskriejo б kosmosа. Atstumas tarp asteroido ir KA Hayabusa tuo metu buvo 55m. 2005 11 20 KA Hayabusa bandл nusileisti ant asteroido Itokava pavirрiaus ir paimti jo gruntа. Nusileisti pavyko, ant asteroido pavirрiaus KA buvo apie 30min taиiau grunto nepaлmл. 2005 11 25 KA Haybusa dar kartа nusileido ant asteroido pavirрiaus (buvo apie 1min) ir рб sykб sugebлjo paimti pavirрiaus pavyzdюiш. Haybusa su asteroido pavyzdюiais б Юemж gryр 2010m.

   2005 Spalio 1 iš Baikonuro kosmodromo pakilo erdvлlaivis "Sojuz TMA-7"(бgula V.Tokarevas (Rusija) William Surlers McArthur (JAV) ir G.Olsenas (JAV)) ir spalio 3d. susijungл su Tarptautine stotimi. Pakeista Tarptautinлje stotyje esanti nuolatinл бgula. Spalio 10d "Sojuz TMA-6" atsijungл nuo stoties ir spalio 11d S.Krikalovas (Rusija) J.Philips (JAV) ir G.Olsenas (JAV) nusileido Юemлn. Krikalovas ir Philips praleido stotyje 179 d.23min G.Olsenas 9d 21val.13min.
   2005 Spalio 11 KA Casini praskriejo Dionж 1118 km atstumu nuo paviršiaus.


Shenhou 6 Бgula

   2005 Spalio 12 Kinai paleido Shenzhau 6 (Бgula Fei Junlong, Nie Haisheng). Skrydis tesлsi 4 d. 19 val. 33min. Nusileido 2005 10 16.

   2005 Lapkriиio 9d iр Baikonыro kosmodromo su raketa neрлja Sojuz FG buvo paleistas Europos Sаjungos KA б Venerа "Venera-Express".
   2005 Lapkriиio 26 KA Casini praskriejo pro Rejа 500 km atstumu.


Сайт управляется системой uCoz