Kosmonautika

�VAIRENYB�S
J.Gagarinas ir rai�telis


   1961 04 14 L�ktuvas su pirmuoju pasaulio kosmonautu J.Gagarinu nusileido Vnukovo aerouoste Maskvoje. Priva�iavo nusileidimo laiptai. J.Gagarinas i��jo i� l�ktuvo ir prad�jo leistis. �Reik�jo eiti vienam.� V�liau prisimin� Jurijus. �Ir a� �jau. Niekada, netgi kosminiam laive, a� nesijaudinau taip stipriai kaip dabar. Buvo nutiestas ilgas raudonas kilimas, ir kol a� �jau juo susikaupiau. Visi fotografuoja, filmuoja, �inau vis� �vilgsniai nukreipti � mane. Ir staiga pajuntu... , kad atsiri�o mano batas. Ir galvoju dar to betr�ko, kad u�min�iau j� ir i�sities�iau ant kilimo, tai b�t� visiems juoko � kosmose nenukrito, o �em�je lygioje vietoje parklupo...�


<<Rusai M�nulyje!>>
<<Atominiai bandymai kosmose>>

Сайт управляется системой uCoz