Kosmonautika


K.A.�Reind�eris� JAV   �Ranger�(klaj�nas).JAV kosminis aparatas M�nuliui tirti, t� aparat� rengimo ir leidimo (1959-1965) programa. Paleisti 9 kosminiai aparatai. Mas� 306-367kg. Energijos �altinis-Saul�s ir sidabro-cinko baterijos .Buvo leid�iami �Atlaso-A�enos� raketa. Ranger misijos kainavo 170 milijon� doleri�.


Ranger 1

Reind�eris-1 1961 08 23 306kg Atlas /Angena B


   Planuota i�vesti KA Ranger � geocentrin� orbit� 60,000 x 1,100,000 km, bet d�l raketos ne��jos klaidos KA buvo i�vestas � orbit� 179 km. x 446 km. Skraid� aplink �em� ir band� laivo konstrukcija. Apskriejo �em� 111 kart�. Sudeg� �em�s atmosferoje 1961 08 29.

Reind�eris-2 1961 11 18 304kg Atlas /Angena B


   Planuota i�vesti KA Ranger � geocentrin� orbit�, d�l raketos ne��jos klaidos KA buvo i�vestas � orbit� 150 x 242 km. Skraid� aplink �em� ir band� laivo konstrukcija. Sudeg� �em�s atmosferoje 1961 11 20.


Ranger 3-5

Reind�eris-3 1962 01 26 327kg Atlas /Angena B


   Skryd�iai � M�nul�, j� metu toliau bandoma laivo konstrukcija. Tur�jo televizijos kameras, �v. matavimo prietaisus. Tur�jo pasiekti M�nul� ir krisdamas � j� daryti pavir�iaus nuotraukas. 1962 01 28 Praskriejo pro M�nul� u� 36874 km ir tapo dirbtiniu Saul�s palydovu.

Reind�eris-4 1962 04 23 331kg Atlas /Angena B


   Skryd�iai � M�nul�, j� metu toliau bandoma laivo konstrukcija. Tur�jo televizijos kameras, �v. matavimo prietaisus.1962 04 26 nevaldomas 9617 km /h grei�iu nukrito ant M�nulio nematomoje jo pus�je. Tai buvo pirmas JAV KA pasiek�s M�nul�.

Reind�eris-5 1962 10 18 342kg Atlas /Angena B


   Skryd�iai � M�nul�, j� metu toliau bandoma laivo konstrukcija. Tur�jo televizijos kameras, �v. matavimo prietaisus. Praskriejo pro M�nul� u� 725 km ir tapo dirbtiniu Saul�s palydovu.
Ranger 6

Reind�eris-6 1964 01 30 381kg Atlas /Angena B


   Valdomas KA 1962 02 02 nukrito � M�nul� Ramyb�s j�roje, nuotrauk� negauta sugedus televizijos kameroms.Ranger 7-9

Reind�eris-7 1964 07 28 366kg


   Pirmasis pilnutinai pavyk�s �ios serijos skrydis. Valdomas KA 1964 07 31 13:25 2.62 km/s. grei�iu nukrito M�nulyje ties Debes� ir Pa�inimo j�r� riba. Art�damas prie M�nulio, fotografavo jo pavir�i� ir atsiunt� detalias M�nulio Debes� j�ros nuotraukas i� arti (iki 300m atstumo); jose matomos iki 0,5 m reljefo detal�s. Iki sudu�imo padar� 4308 M�nulio pavir�iaus nuotraukas. Pirm� padar� i� 2445.97 km atstumo.

Reind�eris-8 1965 02 17 366kg


   1965 02 17 buvo i�keltas � 185 km auk��io �em�s orbit� ir nukreiptas � M�nul�. 1965 02 18 160000 km nuo �em�s, buvo atlikta KA Ranger skryd�io korekcija ir 1965 02 20 09:57:36 2.68 km/s. grei�iu KA nukrito M�nulio pavir�iuje Ramyb�s j�roje. Iki sudu�imo padar� 7137 M�nulio pavir�iaus nuotraukas. Pirm� 1965-02-20 09:34:32, kai atstumas iki M�nulio pavir�iaus buvo 2573.72km, paskutin� 0.289s iki sudu�imo, 640 metrai nuo M�nulio pavir�iaus.

Reind�eris-9 1965 03 21 366kg


   Valdomas KA 1965 03 24 14:08:19.9 2.67 km/s grei�iu nukrito M�nulyje Alfonso krateryje. Art�damas prie M�nulio, fotografavo jo pavir�i� ir nuotraukas perdav� � �em�. Padar� 5814 M�nulio pavir�iaus nuotraukas. Gama spektrometru i�tyr� M�nulio uolienas . Pirma nuotrauka perduota i� Ranger 9 1965-03-24 13:49:41 atstumas iki M�nulio pavir�iaus buvo 2377.62km, paskutin� 0.25 s iki sudu�imo, 600m metrai nuo M�nulio pavir�iaus

Сайт управляется системой uCoz