Kosmonautika


K.A.�Lunar �orbiter� JAV


   �Lunar Orbiter� JAV dirbtinis M�nulio palydovas dirbtinis M�nulio palydovas (j� buvo 8) 1964-1967 tyrim�, darom�, tais palydovais, programa. Mas� 391kg. Skriedami aplink M�nul�, �Lunar Orbiter� fotografuodavo jo pavir�i� 2 kameromis (su paprastu objektyvu ir teleobjektyvas), nuotraukas televizijos kanalu atsi�sdavo � �em�, tyr� jon� sraut� ir mikrometeoritus prie M�nulio, taip pat M�nulio traukos lauk�. Gauti duomenys pad�jo parinkti vietas, kuriose v�liau leidosi stotys �Servejorai� ir erdv�laiviai �Apollo�. Buvo nufotografuota 99% M�nulio pavir�iaus mat�si pavir�iaus detal�s iki 1 metro. Buvo gautos 2180 auk�tos kokyb�s i� viso 3062 M�nulio nuotraukos. Buvo u�fiksuoti 22 susid�rimai su mikrometoritais. programa kainavo apie 200 milijon� doleri�.


Lunar Orbiter

Lunar-Orbiter-1 1966 08 10 385.6 kg Atlas / Angena


   1966-08-10 19:26 Raketa ne��ja i�k�l� KA Lunar Orbiter 1.1966-08-13 Pirmasis JAV automatas, tap�s M�nulio palydovu. Orbita buvo 89.1 km x 1866.8 km. apskriejimo periodas buvo 3val. 37min. 1966-08-21 orbita buvo suma�inta iki 40.5 km. Fotografavo ir tyrin�jo M�nul� i� orbitos. 1966-08-18 iki 1966-08-29 perdav� 42 auk�tos kokyb�s nuotraukas i� viso perduotos 207 nuotraukos. Taip pat perdav� dvi �em�s nuotraukas. Tyr� erdv� aplink M�nul�.1966-10-29 nukrito ant M�nulio I� viso apskriejo j� 577 kartus. Su laivu buvo �vykdyta apie 5000 �vairi� komand� ir atlikta 700 manevr�.

Lunar-Orbiter-2 1966 11 06 385.6 kg Atlas / Angena


   1966-11-06 23:21 Raketa ne��ja Atlas/Angena i�k�l� KA Lunar Orbiter 2. Po 92.5 valand� skryd�io tapo dirbtinu M�nulio palydovu. Orbita buvo 196 km x 1850 km po penki� dien� orbita buvo suma�inta iki 49.7 km (po 33 orbit�) Fotografavo ir tyrin�jo M�nul� i� orbitos. Perdav� 609 auk�tos kokyb�s nuotraukas i� viso perduotos 817 nuotraukos. Tyr� erdv� aplink M�nul�.1967-10-11 nukrito ant M�nulio. Su laivu buvo �vykdyta 2421 �vairi� komand� ir atlikta 205 manevr�.

Lunar-Orbiter-3 1967 02 05 385 kg Atlas / Angena


   1967-02-05 01:17 Raketa ne��ja Atlas/Angena i�k�l� KA Lunar Orbiter 3. 1967-02-08 21:54 tapo dirbtinu M�nulio palydovu. Orbita buvo 210.2 km x 1801.9 km. apskriejimo periodas buvo 3val. 35 min. po keturi� dien� orbita buvo suma�inta iki 55 km x 1847 km (po 25 orbit�) Fotografavo ir tyrin�jo M�nul� i� orbitos. Perdav� 477 auk�tos kokyb�s nuotraukas i� viso perduotos 625 nuotraukos. Tyr� erdv� aplink M�nul�.1967-10-09 nukrito ant M�nulio.

Lunar-Orbiter-4 1967 05 04 390 kg. Atlas / Angena


   1967-05-04 22:25 Raketa ne��ja Atlas/Angena i�k�l� KA Lunar Orbiter 4. 1967-05-07 tapo dirbtinu M�nulio palydovu. Orbita buvo 2706 km x 6111 km. apskriejimo periodas buvo 12 val. V�liau orbita buvo suma�inta. Fotografavo ir tyrin�jo M�nul� i� orbitos. Perdav� 419 auk�tos kokyb�s nuotraukas i� viso perduotos 546 nuotraukos. Tyr� erdv� aplink M�nul�.1967-10-06 nukrito ant jo.

Lunar-Orbiter-5 1967 08 01 389 kg. Atlas / Angena


   1967-08-01 22:32 Raketa ne��ja Atlas/Angena i�k�l� KA Lunar Orbiter 5. 1967-08-05 tapo dirbtinu M�nulio palydovu. Orbita buvo 194.5 km x 6023 km apskriejimo periodas buvo 8 val.30 min. 1967-08-09 orbita buvo suma�inta iki 99 km x 1499 km.apskriejimo periodas buvo 3 val.11 min. Fotografavo ir tyrin�jo M�nul� i� orbitos. Perdav� 633 auk�tos kokyb�s nuotraukas i� viso perduotos 844 nuotraukos. Tyr� erdv� aplink M�nul�.1968-01-31 nukrito ant jo.

Сайт управляется системой uCoz